Sunday, July 22, 2012

Janamejaya


Janamejaya adalah anak dari parikesit, dia adalah raja di Hastinapura. Janamejaya mewarisi kerajaan hastinapura dari ayahnya parikesit. dengan demikian Janamejaya adalah cucu dari abimanyu, atau buyut dari arjuna.
Janamejaya diangkat menjadi raja pada usia yang masih muda, karena Raja parikesit mati pada usia muda, sebab digigit ular.

No comments:

Post a Comment