Monday, July 23, 2012

do a zakat

Sebenarnya tidak ada doa khusus yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ketika membayar zakat fitrah. Namun ada doa yang secara umum dapat dibaca apabila kita menginginkan agar doa kita terkabul:

"Ya Allah, terimalah amalku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".